Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

hestjapa
18:49
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak vialatusek latusek
hestjapa
18:49
3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialatusek latusek
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
hestjapa
18:49
Pamiętajcie, że nic nie trwa wiecznie,  a w życiu trzeba łapać momenty.  Dziś może jest akurat Wasz moment.
— wyrwanezkontekstu.pl / Paweł
Reposted fromnivea nivea vialatusek latusek
hestjapa
18:49
hestjapa
18:48
hestjapa
18:48
7748 d801 500
Reposted fromsoftboi softboi vialatusek latusek
hestjapa
18:48
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga vialatusek latusek
hestjapa
18:48
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic vialatusek latusek
hestjapa
18:48
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viatake-care take-care
hestjapa
18:47
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
hestjapa
18:44
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
hestjapa
18:43
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viatake-care take-care
hestjapa
18:43
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialatusek latusek
hestjapa
18:43
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle vialatusek latusek
hestjapa
18:42
4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes vialatusek latusek
hestjapa
18:42
lonely
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II vialatusek latusek
hestjapa
18:41
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi vialatusek latusek
hestjapa
18:41
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage vialatusek latusek
hestjapa
18:39
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson vialatusek latusek
hestjapa
18:39
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Reposted frombadalena badalena vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...