Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

hestjapa
08:57
1260 4570
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care
hestjapa
08:57
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viatake-care take-care
hestjapa
08:57
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
hestjapa
08:57
4337 822e 500
Reposted fromstylte stylte vialatusek latusek
hestjapa
08:56
hestjapa
08:56
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie vialatusek latusek
08:56
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
hestjapa
08:56
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love vialatusek latusek
hestjapa
08:56
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vialatusek latusek
08:56
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover vialatusek latusek
08:55
6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
hestjapa
08:55
0612 2330
Reposted fromcalifornia-love california-love vialatusek latusek
08:55
5870 fffe 500
Reposted fromkimik kimik vialatusek latusek
hestjapa
08:55
7511 5125
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
hestjapa
08:55
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
hestjapa
08:55
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialatusek latusek
hestjapa
08:55
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialatusek latusek
hestjapa
08:54
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte vialatusek latusek
hestjapa
08:53
hestjapa
08:48
9788 9652 500
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl