Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

hestjapa
02:46
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viatake-care take-care
hestjapa
02:46

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viatake-care take-care
hestjapa
02:46
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care
hestjapa
02:45
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
hestjapa
02:45
6255 e8b1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapl pl
02:44
4822 77f2 500
Reposted fromfreakish freakish viaquinne quinne
hestjapa
02:40
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatake-care take-care
hestjapa
02:39
0431 3e5b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
hestjapa
02:39
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viatake-care take-care
hestjapa
02:39
Dla ludzi znudzonych jedyną przyjemnością jest ingerencja w życie innych ludzi, niszczenie innych.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaquinne quinne
hestjapa
02:39
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viaquinne quinne
hestjapa
02:38
7394 2d0e 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
hestjapa
02:38
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela vialatusek latusek
hestjapa
02:37
3371 ad8c
02:37
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
hestjapa
02:37
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viatake-care take-care
hestjapa
02:37
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viatake-care take-care
hestjapa
02:36
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
02:36
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viatake-care take-care
02:36
1325 04c0 500
Reposted fromerial erial viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl