Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

hestjapa
19:35
3679 92a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaquinne quinne
hestjapa
19:34
P.A. Works "rainy mood"...
Reposted fromperopero peropero viaquinne quinne
hestjapa
19:34
7024 d799
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaquinne quinne
hestjapa
19:33
8440 6c57 500

February 18 2017

hestjapa
04:07
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viamojmalyswiat mojmalyswiat
hestjapa
04:06
Błahe zakochania są dzisiaj modne. Mało kto szuka jedynej, prawdziwej miłości... Chyba jestem staroświecka. W dwudziestym pierwszym wieku miłość to cud.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatake-care take-care
hestjapa
04:06
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialatusek latusek
hestjapa
04:05
Reposted fromryba ryba viaquinne quinne
hestjapa
04:04
Can't think of a title
Reposted fromfabs3 fabs3 viaquinne quinne
hestjapa
04:03
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viatake-care take-care
hestjapa
04:03
hestjapa
02:47
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viatake-care take-care
hestjapa
02:47
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viatake-care take-care
hestjapa
02:46
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
hestjapa
02:46
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viatake-care take-care
hestjapa
02:46

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viatake-care take-care
hestjapa
02:46
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care
hestjapa
02:45
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
hestjapa
02:45
6255 e8b1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapl pl
02:44
4822 77f2 500
Reposted fromfreakish freakish viaquinne quinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl