Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

hestjapa
22:33

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care
hestjapa
22:33
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viatake-care take-care
hestjapa
22:32
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
hestjapa
22:31
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viaataliaboo ataliaboo
22:31
4719 b3b1 500
Reposted fromsunlight sunlight viaataliaboo ataliaboo
hestjapa
22:31
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
hestjapa
22:29
hestjapa
22:29
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
hestjapa
22:28
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

July 28 2017

hestjapa
08:59
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatake-care take-care
hestjapa
08:58
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatake-care take-care
08:58
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
08:58
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viatake-care take-care
hestjapa
08:57
1260 4570
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care
hestjapa
08:57
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viatake-care take-care
hestjapa
08:57
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
hestjapa
08:57
4337 822e 500
Reposted fromstylte stylte vialatusek latusek
hestjapa
08:56
hestjapa
08:56
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie vialatusek latusek
08:56
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl