Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

hestjapa
08:59
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatake-care take-care
hestjapa
08:58
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatake-care take-care
08:58
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
08:58
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viatake-care take-care
hestjapa
08:57
1260 4570
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care
hestjapa
08:57
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viatake-care take-care
hestjapa
08:57
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
hestjapa
08:57
4337 822e 500
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl vialatusek latusek
hestjapa
08:56
hestjapa
08:56
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie vialatusek latusek
08:56
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
hestjapa
08:56
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love vialatusek latusek
hestjapa
08:56
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vialatusek latusek
08:56
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover vialatusek latusek
08:55
6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialatusek latusek
hestjapa
08:55
0612 2330
Reposted fromcalifornia-love california-love vialatusek latusek
08:55
5870 fffe 500
Reposted fromkimik kimik vialatusek latusek
hestjapa
08:55
7511 5125
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
hestjapa
08:55
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
hestjapa
08:55
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl