Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

hestjapa
19:22
Reposted fromshakeme shakeme vialatusek latusek
19:21
19:21
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina vialatusek latusek
hestjapa
19:21
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialatusek latusek
hestjapa
19:20
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia vialatusek latusek
hestjapa
19:19
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
hestjapa
19:19
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care
19:15
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous vialatusek latusek
hestjapa
19:14
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie vialatusek latusek
hestjapa
19:14
hestjapa
19:14
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
hestjapa
19:13
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialatusek latusek
hestjapa
19:13
1801 eb1a
Reposted frommy-anxieties my-anxieties vialatusek latusek
hestjapa
19:13
19:13
6019 c91a 500

awwww-cute:

Play with me!

Reposted fromnowherextohide nowherextohide vialatusek latusek
hestjapa
19:12
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel vialatusek latusek
hestjapa
19:12
hestjapa
19:12
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie vialatusek latusek
hestjapa
19:12
hestjapa
19:12
5826 97ee 500
Reposted fromseaweed seaweed vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl